Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Bảo Minh đạt doanh thu 3.666 tỷ đồng giữ vững vị trí thứ 3 về doanh thu trên thị trường bảo hiểm

Tin từ Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã chứng khoán BMI – HOSE) cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đạt doanh thu 3.666 tỷ đồng, tăng trưởng 16,08% so với cùng kỳ và đạt 53,92% kế hoạch năm, vượt mức tiến độ kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo số liệu từ Hiệp hội bảo hiểm, sau 5 tháng đầu năm 2024, Bảo Minh cũng đảm bảo giữ vững vị trí thứ ba về thị phần doanh thu, với tỷ lệ thị phần chiếm 8,4% (tăng trưởng hơn 0,6% so với tỷ lệ thị phần năm 2023).

Về lợi nhuận, Bảo Minh ước tính sẽ đạt được 188,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2024, bằng 102% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 50% lợi nhuận kế hoạch 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Bảo Minh khẳng định, kết quả mà Công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024 trước hết nhờ vào đường lối, chiến lược phát triển đúng đắn mà Đại đội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Bảo Minh đã đặt ra. Bên cạnh đó, Bảo Minh ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ nhân viên đã đóng góp vào thành công chung của Tổng công ty.

Cũng theo nhận định của ông Vũ Anh Tuấn, 6 tháng cuối năm 2024 sẽ là giai đoạn khó khăn và nhiều thách thức cho thị trường kinh doanh bảo hiểm. Mặc dù vậy, Bảo Minh vẫn sẽ đảm bảo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, đồng sức, đồng lòng quyết tâm cao thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo ông Đinh Việt Tùng, Phó tổng giám đốc SCIC, Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, kế hoạch kinh doanh, phát triển của Bảo Minh đang thực hiện tốt, tuy nhiên, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Bảo Minh phải luôn không ngừng nỗ lực để có thể duy trì được vị thế hiện nay và hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên tổ chức cuối tháng 4/2024, cổ đông Bảo Minh đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 tổng doanh thu năm 2024 là 6.800 tỷ đồng (tăng trưởng 2,56%), trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 5.824,5 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm là 662,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản đầu tư là 313 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 377 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *