Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Công ty bảo hiểm nào đầu tư nhiều trái phiếu nhất?

 Một sự chuyển dịch có thể nhận thấy trong cơ cấu tài sản đầu tư của các công ty bảo hiểm trên thị trường là việc tăng nhanh tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm trái phiếu có bảo lãnh và không bảo lãnh) và đầu tư cổ phiếu.

Năm 2023 là thời gian đặc biệt khó khăn với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, chủ yếu ở việc khách hàng kết thúc hợp đồng bảo hiểm trước hạn làm gia tăng chi phí.

Tuy nhiên, nhờ hoạt động tài chính cải thiện, toàn bộ các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trưởng trong năm 2023, tổng cộng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết đã tăng trưởng 36,2% so với 2022, theo số liệu của Mirae Asset.

Công ty bảo hiểm đầu tư vào các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, giúp lợi nhuận hoạt động tài chính tăng trưởng tích cực qua các năm

Công ty bảo hiểm đầu tư vào các tài sản như trái phiếu, cổ phiếu, giúp lợi nhuận hoạt động tài chính tăng trưởng tích cực qua các năm

Theo Mirae Asset, danh mục đầu tư của ngành bảo hiểm đã có những sự thay đổi lớn về cơ cấu tài sản. Các công ty bảo hiểm đã giảm mạnh tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu chính phủ, từ mức 57% trong năm 2015 xuống mức 36% vào cuối năm 2022.

Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm đã hướng đến các tài sản đầu tư có suất sinh lợi cao hơn, trong đó lớn nhất là tỷ trọng phân bổ vào các hợp đồng tiền gửi tại tổ chức tín dụng. Tỷ trọng đầu tư vào tiền gửi đã tăng từ 30% của năm 2015 lên mức 44% vào năm 2022 và trở thành tài sản có tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư của ngành bảo hiểm.

Một điểm đáng chú ý khác khi các doanh nghiệp bảo hiểm cũng bắt đầu tăng nhanh tỷ trọng đầu tư vào Trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm có bảo lãnh và không bảo lãnh) và đầu tư cổ phiếu. Tỷ trọng đầu tư vào các tài sản này đã tăng từ 6% trong năm 2015 lên 16% vào năm 2022.

Cơ cấu các tài sản đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết

Cơ cấu các tài sản đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết

Xét về cơ cấu tài sản đầu tư, các công ty bảo hiểm đang đầu tư mạnh tay vào trái phiếu doanh nghiệp phải kể tới Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Bảo Minh (BMI), Bảo hiểm Quân đội (MIG)…

Báo cáo tài chính quý I/2024 của Tập đoàn Bảo Việt cho thấy, tính tới cuối quý I, tại mục chứng khoán kinh doanh, BVH sở hữu 2.613,2 tỷ đồng đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, 89,8 tỷ đồng cổ phiếu chưa niêm yết, 283,3 tỷ đồng chứng chỉ quỹ và 307,2 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Đồng thời, BVH ghi nhận 1.024,7 tỷ đồng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ngắn hạn và 16.967,2 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp dài hạn tại mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Báo cáo của Bảo Việt cho biết, trái phiếu doanh nghiệp mà Tập đoàn đầu tư có kỳ hạn từ 7-10 năm và được hưởng lãi suất từ 6,25%/năm đến 7,6%/năm.

Tựu chung, tính tới cuối quý I/2024, BVH đang đầu tư khoảng hơn 18.299 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty cổ phần PVI (PVI) cũng là một doanh nghiệp bảo hiểm đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Báo cáo tài chính quý I/2024 của PVI cho thấy, PVI đang tại mục chứng khoán kinh doanh, PVI đang đầu tư 399,3 tỷ đồng cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 30% và 927,9 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 70% tại mục này.

Tại mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, PVI sở hữu hơn 1.529 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn (chiếm 17% khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn) và 1.087 tỷ đồng trái phiếu dài hạn (chiếm 31% khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn).

Khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo được ghi nhận là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn và kỳ hạn còn lại trên 12 tháng được ghi nhận là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn.

Báo cáo tài chính quý I/2024 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) ghi nhận khoản đầu tư ngắn hạn 545,6 tỷ đồng vào trái phiếu và 100 tỷ đồng đầu tư trái phiếu dài hạn. Khoản đầu tư này chiếm tỷ trọng 12,9% khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Công ty.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *