Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

ĐHCĐ năm 2024 Bảo hiểm BIDV (BIC): Tăng tỷ lệ cổ tức, bầu nhiều nhân sự mới

Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức ngày 4/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và một số thay đổi về nhân sự.

Năm 2024, BIC sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm, phấn đấu lọt vào Top 5 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất vào năm 2025, đồng thời đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, ĐHCĐ thông qua mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ năm 2024 đạt gần 5.600 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7%; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế trên 600 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% so với năm 2023.

Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đã bầu bà Vũ Kim Chi là thành viên Hội đồng Quản trị mới thay thế cho bà Phạm Thị Vân Khánh; bầu bà Nguyễn Bích Thảo là thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế cho ông Đỗ Việt Dũng. Đồng thời, để đáp ứng các quy định của pháp luật, Đại hội tiếp tục bầu ông Nguyễn Huy Tựa và ông Đặng Thế Vinh là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của BIC cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 4.774 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5% so với năm 2022, hoàn thành 104,1% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.602 tỷ đồng, tăng trưởng 27,9% so với năm trước, cao hơn gần gấp 10 lần mức tăng trưởng chung toàn thị trường, giúp BIC vươn lên vị trí thứ 6 thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Năm 2023, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 574 tỷ đồng, hoàn thành 119,6% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt 558 tỷ đồng.

Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 ở mức 15%, cao hơn 2% so với năm trước.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *