Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Việt Nam kết nối vào hệ thống bảo hiểm bắt buộc xe ASEAN

Việt Nam kết nối vào hệ thống bảo hiểm bắt buộc xe ASEAN

Theo đó, chủ xe cơ giới từ các nước ASEAN quá cảnh tại Việt Nam phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo ông Nguyễn Quang Huyền, Phó cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), việc này được hiểu là chuyển từ quá trình bán bảo hiểm bằng giấy (thông qua các đại lý) lên môi trường trực tuyến. Nhờ đó, các chủ xe cơ giới khi có nhu cầu quá cảnh tại Việt Nam có thể mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bằng online. Từ đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu qua biên giới vào nước ta.

Trước khi triển khai hệ thống trực tuyến, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất được Bộ Tài chính giao để triển khai Nghị định thư số 5) cho biết, việc bán bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với các nước ASEAN không cao, doanh thu không nhiều.

Còn theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch VINABAI, qua khảo sát với nhiều cơ quan như biên phòng, Bảo hiểm Bảo Việt… có thể thấy, nhận thức của chủ xe chưa cao. Việc tuyên truyền về bảo hiểm này tại nhiều quốc gia như Lào, Campuchia còn hạn chế, nên cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ, đầy đủ hơn để triển khai hiệu quả. Chưa kể, do bất đồng về ngôn ngữ, nên đến nay mới chỉ có 3 quốc gia trong ASEAN kết nối thành công vào hệ thống ACMI.

ACMI là hệ thống cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN, được sử dụng làm cơ sở dữ liệu trung tâm để các nước thành viên tham gia hệ thống cấp đơn bảo hiểm.

Hệ thống này được sử dụng chính thức tại 10 quốc gia ASEAN và là một hoạt động triển khai thực hiện Nghị định thư số 5 về chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc luân chuyển xe cộ, hàng hóa qua lại các cửa khẩu biên giới ASEAN.

Đồng thời, ACMI sẽ hướng tới kết nối với hệ thống thông quan điện tử hàng hóa quá cảnh ASEAN (ACTS) nhằm tạo cơ chế một cửa điện tử về thủ tục hàng hóa quá cảnh, thúc đẩy thực hiện Hiệp định khung ASEAN về thuận lợi hàng hóa quá cảnh ASEAN (AFAFGIT).

Người sử dụng xe cơ giới có thể vào hệ thống ACMI để đăng ký thẻ xanh (blue card) – bằng chứng chứng nhận xe cơ giới đã được cấp đơn bảo hiểm đáp ứng yêu cầu bảo hiểm tối thiểu theo quy định pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tại các nước quá cảnh và nước đi đến cuối cùng trong khối ASEAN.

VINABAI có các thành viên: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

Source

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *