Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm hơn 30%

HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI – sàn HNX) cùng Ban điều hành Công ty vừa thống nhất đặt ra mục tiêu kinh doanh trong năm 2024.

Theo đó, PTI lên kế hoạch năm 2024 với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm là 5.353 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư tài chính 279,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 175 tỷ đồng, giảm 30,8% so với kết quả năm trước. Công ty dự kiến tiếp tục không chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh trên, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức ngày 24/4 tới đây, PTI sẽ trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Với phương án 1, Công ty sẽ phát hành thêm gần 80,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, cứ 1 quyền được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Phương án 2, PTI sẽ phát hành thêm gần 40,2 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 02 quyền được nhận 1 cổ phiếu mới.

Hiện nay, vốn điều lệ của PTI là 804 tỷ đồng. Mức vốn điều lệ của PTI còn khiêm tốn so với các công ty bảo hiểm khác, nhất là trong giai đoạn hệ thống các công ty bảo hiểm đang tăng cường năng lực tài chính để nâng cao khả năng giữ lại, thực hiện xếp hạng tín nhiệm, gia tăng phát triển mạng lưới, tăng cường năng lực đầu tư…

Do vậy, theo HĐQT Công ty, việc tăng vốn điều lệ theo kịp đà phát triển của PTI đang trở thành một đòi hỏi rất cấp thiết nhằm tăng năng lực tài chính trong hoạt động bảo hiểm, mở rộng hoạt động đầu tư tài chính, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu trong chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.

Theo nội dung trình ĐHĐCĐ, năm 2023, hầu hết doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm của PTI đều tăng trưởng âm so với năm 2022 do PTI chủ động đánh giá lại cơ cấu sản phẩm, áp dụng chính sách nghiệp vụ chặt chẽ và tập trung đẩy mạnh các dòng sản phẩm có hiệu quả với chi phí phân phối thấp thay vì chỉ tập trung vào việc tăng trưởng doanh thu bằng mọi giá.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc năm 2023 đạt 5.077 tỷ đồng, giảm 18,98% so với năm 2022 và giảm 13,01% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 253 tỷ đồng, hoàn thành 225,8% kế hoạch (cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế của PTI là -347 tỷ đồng).

Lợi nhuận năm 2023 vượt nhiều so với kế hoạch do của các nguyên nhân: Hoạt động đầu tư năm 2023 của PTI đạt kết quả ấn tượng: các hoạt động đầu tư tiền gửi, đầu tư trái phiếu đều mang lại hiệu quả tối ưu. Năm 2023 danh mục đầu đầu tư của PTI tập trung vào các tài sản thanh khoản cao là Tiền gửi và trái phiếu – chiếm tỷ trọng trên 90% tổng danh mục với định hướng đầu tư “An toàn thận trọng và tận dụng cơ hội tối ưu hiệu quả”.

Mặc dù tổng nguồn vốn đầu tư giảm, doanh thu hoạt động tài chính năm 2023 đạt 460,294 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2022 và cao nhất trong 5 năm gần đây; tổng chi bồi thường bảo hiểm là 2.188 tỷ đồng, giảm 3,3%; chi phí quản lý doanh nghiệp là 208 tỷ đồng, giảm 17,5%.

Việc tối ưu hóa chi phí kinh doanh, chi phí quản lý, kiểm soát tốt tỷ lệ bồi thường đã làm cho tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2023 của PTI giảm 14,68%, tương ứng đạt 4.568 tỷ đồng, đã đóng góp vào việc tăng lợi nhuận của Công ty.

Kết thúc năm 2023, PTI tạm thời đứng thứ 4 về thị phần trong tổng số các công ty bảo hiểm Phi nhân thọ trên thị trường năm 2023. Hãng bảo hiểm đã từng nhiều năm giữ vị trí thứ 3 về thị phần trên thị trường cho biết, với mục tiêu chiến lược là kiện toàn về quản trị, kiện toàn về con người, không đặt ra bài toán tăng trưởng về doanh số trong giai đoạn này.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *