Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Bảo Minh (BMI) ước lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 375 tỷ đồng, tăng trưởng 9,41%

Tin từ Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (mã chứng khoán BMI) cho biết, năm 2023 là năm đánh dấu sự trở lại của Công ty với vị trí top 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tương ứng tỷ lệ thị phần chiếm 8% tổng doanh thu khai thác toàn thị trường.
Bảo Minh (BMI) ước lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 375 tỷ đồng, tăng trưởng 9,41%

Về kết quả kinh doanh, năm 2023 Bảo Minh tiếp tục ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, doanh thu Bảo Minh dự kiến đạt 6.461 tỷ đồng, tăng trưởng 2,35% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 375 tỷ đồng, tăng trưởng 9,41%.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Bảo Minh, thị trường kinh doanh bảo hiểm năm 2024 dự kiến sẽ còn tiếp tục phải đối diện với nhiều thách thức. Tuy nhiên, Bảo Minh vẫn sẽ đảm bảo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng cơ hội, đồng sức, đồng lòng quyết tâm cao thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch kinh doanh của năm 2024.

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông của Bảo Minh đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mức doanh thu là 6.750 tỷ đồng, tăng trưởng 6,93%. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 5.769,7 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 630,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 350 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận đạt 375 tỷ đồng, ROE tối thiểu 10%, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *