Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Doanh thu phí mới giảm nhưng bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm hơn 68% doanh thu phí mới

Kết quả khai thác mới 3 tháng đầu năm 2024 theo thống kê của Cục Quản lý bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 68,7% doanh thu phí khai thác mới.
Doanh thu phí mới giảm nhưng bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm hơn 68% doanh thu phí mới

Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 8,8%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 5,8%, các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe) chiếm tỷ trọng 0,7%. Doanh thu phí bảo hiểm bán kèm chiếm tỷ trọng 16%. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư giảm 45,3%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 249,8%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 140,2%.

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 385.880 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (52%) với 200.744 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 144.505 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 37,5%), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 23.293 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 6%).

Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 4,5%. Số lượng hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm hợp đồng sản phẩm bảo hiểm bán kèm) ước đạt 12.225.308 hợp đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 33.553 tỷ đồng giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69,6%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp 16,3%, các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 2%. Doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bán kèm đóng góp 12% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm 3 tháng năm 2024 Bảo Việt Nhân thọ (23,1%), Manulife (16,6%), Prudential (14,6%), Dai-ichi (13,2%), AIA (10,4%), Chubb (3,3%), FWD (2,8%), MB Ageas (2,8%), Sun Life (2,7%), Hanwha (2,5%), Generali (2,5%), Cathay (2,4%), MVI (1,3%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *