Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Một công ty bảo hiểm có 3.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, cả năm “ung dung” báo lãi hàng trăm tỷ đồng

Bảo hiểm Agribank (ABIC) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế tăng 11,1%.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp – Bảo hiểm Agribank (ABIC – mã chứng khoán ABI: UPCoM) là công ty con của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank).

Báo cáo tài chính năm 2023 vừa được công bố cho thấy, năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 2.018,4 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm đạt 716,9 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022. Trừ đi các chi phí, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 của ABIC đạt 308 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm trước.

Trước đó, ABIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 là 305 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 101% kế hoạch.

Đáng chú ý, quý IV/2023, ABIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tích cực, cả năm 2023, Công ty vẫn đạt 246,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11,1% so với năm trước.

Giải trình nguyên nhân, ABIC cho biết, trong quý IV, chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 31,1 tỷ đồng, tương đương tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, cả năm 2023, Công ty dự phòng phí hoàn nhập 156,8 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi thường 53,6 tỷ đồng, tương đương giảm 7,6% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của ABIC đạt 3.957,5 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu tài sản, Công ty sở hữu 3.004,2 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 8,7% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 76% tổng tài sản. Cụ thể khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là tiền gửi có kỳ hạn gốc trên 3 tháng.

Với lượng tiền gửi lớn, năm 2023, lãi tiền gửi có kỳ hạn của ABIC đạt 172,2 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm trước. Công ty cũng sở hữu 110,7 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, nhận lãi tiền gửi không kỳ hạn 319,8 triệu đồng. Các khoản tiền gửi này được gửi tại công ty mẹ là Ngân hàng Agribank.

Ngoài ra, ABIC không nắm giữ bất kỳ trái phiếu, cổ phiếu hay khoản đầu tư tài chính nào hay tham gia đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.

Trước đó, cuối tháng 11/2023, cổ đông của Bảo hiểm Agribank đã nhận được cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Với gần 51,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước Công ty chi gần 51,6 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Kể từ khi niêm yết trên sàn năm 2009 tới 2020, Bảo hiểm Agribank chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ trung bình khoảng 12% mỗi năm. Nhưng từ năm tài chính 2020, Công ty bắt đầu bổ sung hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong năm 2024, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 20,83 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 41,34%, tương đương cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4.134 cổ phiếu mới. Nguồn vốn sử dụng được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được tính đến thời điểm 31/12/2022.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 208,35 tỷ đồng, dự kiến, sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Bảo hiểm Agribank sẽ đạt mức 723,9 tỷ đồng.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *