Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Năm 2024, Bảo Minh sẽ tập trung vào mục tiêu tái cơ cấu các nghiệp vụ bảo hiểm

Sáng ngày 24/4/2024, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024.

Báo cáo tại đại hội, ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Bảo Minh cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn của toàn thị trường. Thực tế cho thấy, doanh thu toàn thị trường kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ năm 2023 chỉ đạt mức tăng trưởng chưa tới 3% (so với mức tăng trưởng 16.8% của năm 2022).

Trong bối cảnh đó, Bảo Minh là một trong số ít những doanh nghiệp vẫn giữ vững được đà tăng trưởng ổn định và đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị giao trong năm 2023, với kết quả chi tiết như sau: tổng doanh thu năm 2023 đạt 6.630 tỷ đồng, tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 376,2 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ và đạt 100,33% kế hoạch. ROE của Bảo Minh trong 2023 đạt mức 13,02%, tương ứng 130,19% kế hoạch.

Đáng chú ý, năm 2023 là năm đánh dấu sự trở lại của Bảo Minh với vị trí top 3 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tương ứng tỷ lệ thị phần chiếm gần 8% tổng doanh thu khai thác toàn thị trường.

Căn cứ theo kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên, Bảo Minh cũng đã trình phương án tỷ lệ cổ tức chi trả năm 2023 của Bảo Minh sẽ là 15% – cao hơn 1,5 lần so với mức cổ tức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông 2023 đã giao, trong đó, 5% cổ tức được chi trả bằng tiền mặt và 10% cổ tức được chi trả bằng cổ phiếu.

Bên cạnh việc điểm lại kết quả kinh doanh 2023, Đại hội đồng cổ đông Bảo Minh 2024 cũng đã tổ chức bầu, kiện toàn thành công nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BMI nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt cổ đông

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát BMI nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt cổ đông

Cùng ngày, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 cũng đã tổ chức họp phiên đầu tiên, thống nhất bầu ông Đinh Việt Tùng và bà Lê Minh Tuyết tiếp tục lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Bảo Minh nhiệm kỳ 2024-2029.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Bảo Minh sẽ tập trung vào mục tiêu tái cơ cấu các nghiệp vụ bảo hiểm, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo phát triển bền vững và các mục tiêu dài hạn. Các chỉ tiêu kế hoạch chính của Bảo Minh năm 2024 bao gồm tổng doanh thu kế hoạch là 6.800 tỷ đồng (tăng trưởng 2,56%), lợi nhuận trước thuế 377 tỷ đồng; ROE tối thiểu 10% và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%. Kế hoạch kinh doanh 2024 được Đại hội đồng cổ đông Bảo Minh thống nhất, thông qua với tỷ lệ nhất trí cao.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *