Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Quy định mới về mức hoa hồng đại lý bảo hiểm

Bộ Tài chính quy định tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, trong đó quy định hoa hồng đại lý bảo hiểm.

Hoa hồng đại lý bảo hiểm

Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài căn cứ vào quy định, điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng đại lý bảo hiểm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa được trả trên phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài trả cho đại lý bảo hiểm.

Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ:

STTNghiệp vụ bảo hiểmTỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)
1Bảo hiểm tài sản5
2Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển10
3Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển5
4Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển)15
5Bảo hiểm trách nhiệm5
6Bảo hiểm hàng không0,5
7Bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới)10
8Bảo hiểm cháy, nổ10
9Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính10
10Bảo hiểm thiệt hại khác10
11Bảo hiểm nông nghiệp20
12Bảo hiểm bảo lãnh10

Tỷ lệ hoa hồng đa đối với bảo hiểm bắt buộc:

STTBảo hiểm bắt buộcTỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)
1Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô5
2Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy20
3Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc5
4Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời gian xây dựng5
5Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng5
6Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong hoạt động đầu tư xây dựng5
7Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường5

– Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm trọn gói được tính bằng tổng số hoa hồng đại lý bảo hiểm của từng nghiệp vụ bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm trọn gói.

 Tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm  nhân thọ:

 Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân:

 Đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành trước ngày 01/7/2024, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa theo bảng sau:

Nghiệp vụ bảo hiểmTỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)
Phương thức nộp phí định kỳPhương thức nộp phí 1 lần
Năm hợp đồng thứ nhấtNăm hợp đồng thứ haiCác năm hợp đồng tiếp theo
1. Bảo hiểm tử kỳ40201515
2. Bảo hiểm sinh kỳ- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống151055
– Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm201055
3. Bảo hiểm hỗn hợp:- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống25755
– Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm4010107
4. Bảo hiểm trọn đời30201510
5. Bảo hiểm trả tiền định kỳ251077
6. Bảo hiểm liên kết chungTừ 10 năm trở xuốngTrên 10 năm254071051057
7. Bảo hiểm liên kết đơn vị4010107

 Đối với các hợp đồng bảo hiểm phát hành kể từ ngày 01/7/2024, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa thực hiện như sau:

+ Đối với các hợp đồng bảo hiểm có thời hạn từ 01 năm trở xuống và 01 năm tái tục hàng năm: 20%

+ Đối với các hợp đồng bảo hiểm trên 01 năm:

Nghiệp vụ bảo hiểmTỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa (%)
Phương thức nộp phí định kỳPhương thức nộp phí 1 lần
Năm hợp đồng thứ nhấtNăm hợp đồng thứ haiCác năm hợp đồng tiếp theo
1. Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm trọn đời40201515
2. Bảo hiểm sinh kỳ, Bảo hiểm trả tiền định kỳ, Bảo hiểm hỗn hợp:- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm253072051057
3. Bảo hiểm liên kết chung, Bảo hiểm liên kết đơn vị3020107

Hoa hồng đại lý bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm hưu trí: 3% tổng phí bảo hiểm;

Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhóm: Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa bằng 50% các tỷ lệ tương ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân cùng loại.

Tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc bảo hiểm sức khỏe: 20%.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm có văn bản hướng dẫn riêng thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng đó.

Trường hợp tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cho các thành viên thông qua đại lý bảo hiểm vi mô, tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm tối đa là 10% phí bảo hiểm thực tế thu được của từng hợp đồng bảo hiểm.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *