Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

ép mua bảo hiểm

  • nhantho.net
  • Đăng bởi nhantho.net
02/02/2024

 Hành vi nghiêm cấm ngân hàng gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng tại Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi tạo ra những cách hiểu khác nhau. Báo Đầu tư Chứng khoán có cuộc trao đổi với luật sư Đỗ Hồng Sơn - Phó trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Hoa Việt, Đoàn luật sư TP. Hà Nội xung quanh vấn đề này.

Xem tiếp