Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 ước đạt 211.187 tỷ đồng

Đây là phát biểu của ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tại hội nghị ngành tài chính vừa qua.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để phát triển thị trường lành mạnh, an toàn, bền vững. Đồng thời, không ngừng cải cách thủ tục hành chính để giải quyết nhanh gọn các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh; phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

“Năm 2024 và các năm sau đó, chúng tôi đánh giá vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, do đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ nỗ lực từng bước xây dựng thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh và bền vững theo mục tiêu đặt ra”, ông Trung chia sẻ.

Tính trong năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 211.187 tỷ đồng (giảm 4,43% so với cùng kỳ năm trước), trong đó doanh thu phí bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 71.149 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 140.038 tỷ đồng.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 81.162 tỷ đồng (tăng 32,52% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 23.814 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 57.348 tỷ đồng.

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 757.652 tỷ đồng (tăng 12,56% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 67.648 tỷ đồng; các DNBH nhân thọ ước đạt 690.004 tỷ đồng.

Trong năm 2023, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 593.474 tỷ đồng (tăng 14,25% so với cùng kỳ năm trước), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 32.412 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 561.062 tỷ đồng…

Source

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *