Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Tỷ lệ hủy hợp đồng mua qua ngân hàng sau 1 năm tại AIA là hơn 50%

Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra hoạt động bán bảo hiểm thông qua ngân hàng tại Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam (AIA).

Kết luận thanh tra cho biết, năm 2022, Công ty bảo hiểm AIA bán bảo hiểm qua 6 tổ chức tín dụng gồm VPBank, Bản Việt, KienlongBank, CitiBank, HSBC Việt Nam, PVBank, trong đó ngân hàng có doanh thu bảo hiểm khai thác mới chiếm tỷ trọng lớn nhất là VPBank.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và số liệu báo cáo của Công ty bảo hiểm AIA, doanh thu phí bảo hiểm triển khai bán qua ngân hàng đạt 5.290 tỷ đồng, tương ứng 28% tổng doanh thu phí. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới bán qua ngân hàng đạt 1.548 tỷ đồng, tương ứng 42% tổng doanh thu phí khai thác mới.

Về tình hình hủy hợp đồng, năm 2022, Công ty phát hành mới 73.474 hợp đồng bảo hiểm qua kênh phân phối ngân hàng, trong đó có 4.440 hợp đồng bảo hiểm hủy bỏ trong thời gian cân nhắc 21 ngày, tương ứng với tỷ lệ 6%, hoàn trả phí bảo hiểm cho khách hàng tổng số tiền là 222,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo của AIA Việt Nam, tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ nhất đối với hợp đồng bảo hiểm khai thác qua ngân hàng (tính theo phí bảo hiểm) là 43%, tương ứng với tỷ lệ hủy, mất hiệu lực năm thứ nhất là 57%.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy, 167 nhân viên ngân hàng thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm, giới thiệu khách hàng tham gia 232 hợp đồng bảo hiểm liên kết chung khi chưa được cấp chứng chỉ đào tạo đại lý, hoặc chưa được chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung. Một số đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng chưa tư vấn đầy đủ về quy tắc, sản phẩm bảo hiểm liên kết dẫn đến khách hàng chưa nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi ro đầu tư khi tham gia bảo hiểm.

Từ kết quả thanh tra, Bộ Tài chính kiến nghị xử lý tài chính đối với kỳ kế toán năm 2022 với tổng chi phí hạch toán giảm là 917,9 tỷ đồng.

Căn cứ các kết luận thanh tra, Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đề nghị Tổng giám đốc AIA Việt Nam rà soát, tăng cường công tác quản lý hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng để kiểm soát tình trạng hủy hợp đồng bảo hiểm, nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm.

Việc ban hành các quy định về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, đảm bảo khách hàng khi tham gia bảo hiểm phải được tư vấn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính, phải nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, các rủi ro đầu tư có thể gặp phải và các khoản phí mà doanh nghiệp tính cho khách hàng…

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *